İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

22 NİSAN 2021, PERŞEMBE   

9

4.İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU

    Yayına Giriş Tarihi: 03.04.2013   Güncellenme Zamanı: 04.04.2013 18:24:33  Yayınlayan Birim: KONYA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 03.04.2013 18:10:43

01-02-03 Kasım 2013 Tarihlerinde Konya`da düzenlenecek olan ``4.İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU`` nun 1.Duyurusu aşağıdaki gibidir.

 

    

4.İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU

         1.Duyuru

              SEMPOZYUMUN AMACI

İnşaat sektörü, birbirinden riskli iş kalemlerini barındıran, risklerin projeden projeye farklılık gösterdiği bir sektör olup, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin en fazla önemsenmesi gereken sektörlerin başında yer almaktadır.Yılda resmi rakamlarla yaklaşık 350 işçinin yaşamını yitirdiği inşaat sektörü, toplam  istihdamdaki payının neredeyse üç katı oranında toplam ölümlü kazalarda paya sahiptir.Aynı şekilde ölümlü kazalarda olduğu gibi, sürekli iş göremezlikle sonuçlanan kazalarda da madencilik iş koluyla ilk sırada yer almaktadır.

İnşaat sektöründe çalışan işçilerin büyük bir kısmı vasıfsız ve eğitimsiz olup, eğitim faktörü her zaman geri planda kalmaktadır.Ayrıca sektörün bir tarafını oluşturan işverenler, mühendisler, müteahhitlerin büyük çoğunluğu açısından işçi sağlığı ve iş güvenliği baret ve emniyet kemeri gibi basit kişisel koruyucular olarak algılanmaktadır.İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında bilimsel olarak yapılan çalışmaların, şantiyelere yansıması aynı ölçüde olmamaktadır.

Öte yandan ülkemizde de iş güvenliği planlarının tam anlamıyla yapılmıyor olması, çalıştırılan işçilerin vasıfsız ve süreksiz olması ile birleşince, meydana gelen iş kazalarının sayısı ve şiddeti artmaktadır.Bunun yanı sıra barınma koşullarının yetersiz olması da sağlık sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.Bu konuda işverenler, mühendisler, müteahhitler ve işçiler sorumluluklarını yeteri kadar üstlenmemektedir.

İMO Konya Şubesi tarafından düzenlenen bu sempozyumda, inşaat sektöründe işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna dikkatlerin çekilmesinin yanı sıra, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması, bu konuda çalışma yapan akademisyenler ile uygulamacıların bir araya getirilmesi, meslek odaları ve işçi sendikalarının konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve genç uygulamacılar ile akademisyenlerin konuya ilgi duymaları amaçlanmaktadır.İşçi sağlığı  ve iş güvenliğinin temel insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, meydana gelen iş kazalarının nedenleri, alınması gereken önlemler, bu konuda yapılan güncel bilimsel çalışmalar, uygulamalardan örnekler ile bu alandaki bilgi ve bilinç düzeyini artırmak ve iyileştirici önlemleri tartışmak için verimli bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir.

     SEMPOZYUM KONULARI

İnşaat iş kolundaki kazalar ve meslek hastalıklarının nedenleri ve iş yerindeki riskler

İnşaat iş kolundaki kaza, yaralanma ve hastalıklardan korunma ilkeleri ve korunma teknikleri

İş yerlerinde güvenli çalışma ortamı ve sistemi kurulması

İş yerlerinde risk değerlendirme çalışmaları ve risk değerlendirme teknikleri

İnşaat iş kolunda kişisel koruyucular

İnşaat iş kolunda güvenli alet kullanımı

İnşaat sektöründe araç kazalarının önlenmesi

Yapı işlerinde iskelelerin kurulumu, kullanımı ve sökümü ile ilgili alınacak güvenlik tedbirleri

Kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

Başta Asbest olmak üzere kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler.

Yangın ve yangından korunma tedbirleri

Küçük şantiyelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği

İşverenin genel yükümlülükleri ve işçilere karşı yükümlülükleri

İşçilerin yükümlülükleri

İnşaat sektöründe kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde hukuki süreç, idari, cezai ve hukuki sorumluluklar

İlk yardım ve kurtarma

İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi

Ulusal ve uluslararası mevzuat

İş güvenliği uzmanlığı

Yapı denetiminde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yeri

Denetim görevi ve sorumluluklar

İnşaat sektöründe sigortacılık

Sektörde çalışan çocuk işçiler sorunu

İnşaat iş kolunda sendikal ve diğer işçi örgütlenmeleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği arasındaki ilişki

     SEMPOZYUM TAKVİMİ

03 Mayıs 2013 bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih

26 Mayıs 2013 Özet değerlendirme sonuçlarının yazarlara bildirilmesi

5 Temmuz 2013 Bildiri tam metinlerin gönderilmesi için son tarih

29 Ağustos 2013 Tam metin değerlendirilme sonuçlarının ve varsa düzeltme önerilerinin yazarlara bildirilmesi

27 Eylül 2013 Düzeltmeleri yapılmış bildirilerin gönderilmesi için son tarih

   SEMPOZYUM YAZIŞMA ADRESİ

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ferhuniye Mah. Sultanşah Cad. No:17 SELÇUKLU/KONYA

Tel:0332 352 00 91     Fax:0332 353 33 12

Web:  http://isigs.imo.org.tr - www.konya.imo.org.tr

e-posta: isigs2013@imo.org.tr - konya@imo.org.tr

     SEMPOZYUMA KATILIM

Sempozyuma katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurarak yazışma adresine posta ile yada internet sayfasından doldurarak göndermeleri durumunda kendilerine sempozyum programı iletilecektir

Sempozyuma katılanlar, bildiri kitabı ve sempozyum esnasında sunulacak olanaklar karşılığı daha sonra belirlenecek bir ücret öedeyeceklerdir.

 

     GENİŞLETİLMİŞ BİLDİRİ ÖZETİ

Genişletilmiş bildiri özeti 800 sözcükle sınırlandırılmıştır,Özet metin 1,5 satır aralıkla,Times New Roman yazı tipi ve 12 punto yazı büyüklüğü ile yazılmalıdır.

Baildiri başlığı, ilk sayfanın üst-orta kısmına yazılmalı, başlığın altında yazarların isimleri, unvanları, mensubu bulundukları kuruluşlar, gerekli iletişim bilgileri yer almalıdır.

Giriş bölümünde, çalışmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilmelidir.

Araştırmanın yöntemi bölümünde, kullanılan yöntem tanıtılmalı, önemli detaylar açıklanmalıdır.

Bulgular bölümünde, elde edilen önemli bulgular açıklanmalı, varsa benzer araştırma bulgularıyla karşılaştırılmalı ve tartışılmalıdır.

Sonuç bölümünde, elde edilen bulgular ışığında varılan sonuç açıklanmalı ve öneriler sunulmalıdır.

Kaynaklar bölümünde, yararlanılan başlıca kaynaklar yazılmalıdır.

 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ekrem Manisalı  ( İstanbul.Üniversitesi) 

Prof.Dr.M.Yaşar Kaltakcı(Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Orhan Yüksel(Ege Üniversitesi)

Prof.Dr.O.Nuri Çelik(Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr.Özcan TAN(Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr.Selçuk SOYUPAK(KTO Karatay Üniversitesi)

Doç. Dr. G. Emre Gürcanlı  (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan Yaman  (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. M. Uğur Müngen  (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç.Dr.S.Bahadır YÜKSEL(Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Ümit Dikmen     

 Yrd. Doç. Dr. Aslı Pelin Gürgün Okan Ü.İnş.Müh.

 Yrd. Doç. Dr. İ.Hakkı Demir  (Sakarya Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Onüçyıldız (Selçuk Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr.Nebi ÖZDÖNER(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Selim Baradan  (Ege Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr.S.Kamil AKIN(KTO Karatay Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr.Yunus DERE(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr.Cenk Budayan (Selçuk Üniversitesi)

Dr. Feyzi Haznedaroglu (İstanbul Teknik Üniversitesi) 

Dr. Murat Kuruoğlu ( İstanbul Teknik Üniversitesi)                            

Yük. Müh. Oktay Tan  (Yıldız Teknik Üniversitesi)

İnş.Müh. Haydar Mesut Arslan 

DÜZENLEME KURULU

Taner Yüzgeç(İMO Yön.Krl.Başkanı)

Şükrü Erdem(İMO Yön.Krl.2.Başkanı)

Ali Çınar(İMO Konya Şb.Başkanı)

Rifat Yüzbaşıgil(İMO Konya Şb.Sekreter Üyesi)

Faruk Ulular(İMO Konya Şb.Sayman Üyesi)

Ali Kendirci(İMO Konya Şb. Yön.Krl.Üyesi)

H.Özgür Yetiştirici(İMO Konya Şb. Yön.Krl.Üyesi)

İ.Hakkı Erkan(İMO Konya Şb. Yön.Krl.Üyesi - Selçuk Üniversitesi)

F.Mehmet Bozabalı(İMO Konya Şb. Yön.Krl.Üyesi)

Cem Turmuş (İMO Konya Şb.)

Musa Ufak (İMO Konya Şb.)

M. Fatih Selçuk (İMO Konya Şb.)

 

 

 

 

 


Okunma Sayısı: 1128

Konya Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.