Yayınlar /    Teknik Güç /    311 /    

311 Mart 2018

Sunuş: İMO 46. Dönem Olağan Genel Kurulu Tamamlandı
 

• İMO 46.Dönem Olağan Genel Kurulu Tamamlandı

• İMO 46. Dönem Olağan Genel Kurulda Oda Başkanı Cemal Gökçe`nin Yaptığı Açılış Konuşması

• 46. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

• Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalıştayı Gerçekleştirildi

• İMO Başkanı Cemal Gökçe`nin Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalıştayında Yaptığı Konuşma

• Kıyı Ve Deniz Mühendisliği Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

• İMO 46. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

• İMO Başkanı Cemal Gökçe`nin 1. Danışma Kurulında Yaptığı Açılış Konuşması

• Balkan Mühendislik Forumunda İMO Başkanı Cemal Gökçe`nin Yaptığı Konuşma 

Teknik Güç 311. Sayı.pdf

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası