475 58/2013-1


Medeniyetleri var eden kadim bir meslek olarak inşaat mühendisliği;

toplum yararı ve meslektaş haklarını savunan bir örgüt olarak İnşaat Mühendisleri Odası


İÇİNDEKİLER
Başyazı.pdf
Medeniyetleri var eden kadim bir meslek olarak inşaat mühendisliği; toplum yararı ve meslektaş haklarını savunan bir örgüt olarak İnşaat Mühendisleri Odası.pdf
Türkiye’de meslek odalarını tasfiye planında düşünce fabrikalarının rolü: Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) Örneği.pdf
Japon Sismik Bina Şartnamesi Işığında DBYBHY 2007’nin Değerlendirilmesi.pdf

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Türkmen, Osman Kelle
Baraj Güvenlik Ölçümleri ve Baraj Bilgi Sistemi.pdf
Prof. Dr. Turgut Uzel, Prof. Dr. Kamil Eren, Doç. Dr. Engin Gülal, Yrd. Doç. Dr. Gürsel Güzel
Odadan Haberler.pdf


 


 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası