Yapım İşi İhalelerinde Benzer İş Deneyimi Olarak Dikkate Alınacak Tutar; 1.597.917,-TL Olarak Belirlendi

Eklenme Tarihi: 26/01/2023


Kamu İhale Kurumu tarafından 25 Ocak 2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan tebliğe göre; 1/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere inşaat mühendisi mezuniyet belgesinin benzer iş deneyimi olarak kabul edilmesini düzenleyen Kamu İhale Kanunu 62’nci maddesi birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 808.172,-TL tutarı, 1.597.917,-TL olarak güncellenmiştir.

 
Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası